Aluminium FormWork

  • Aluminium Form Work Plate

    Arbetsplatta i aluminiumform

    Som en ny byggform under de senaste åren, kan byggformar av aluminium ses i mer och mer utvecklade länder i världen, det är överlägset den traditionella mallen i material, konstruktionseffekt, kostnadsbudget, livslängd, miljöskydd och så vidare. Samtidigt kan det minska kostnaderna för projektet, förbättra teknikens kvalitet, påskynda byggtiden och undvika mänskliga fel i byggprocessen, efter att kartongen har tagits bort utan det återstående tekniska avfallet, för att ge en säker och civiliserad arbetsmiljö för byggnadsarbetarna.